آگهی های دپارتمان املاک دورسان

دو خوابه / طبقه پنجم

#تهران_تولید دارو #کد_فایل_4625 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 82 تعداد اتاق 2 طبقه 5✅ کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 سال ساخت 1393...

بلوار معلم یک خوابه / طبقه اول

#تهران_بلوار معلم #کد_فایل_4637 تاریخ:1401/03/21 #فروش_آپارتمان ❎متراژ زمین 362❎ متراژ بنا 70 تعداد اتاق 1 طبقه 1✅ کل طبقات ساختمان 4 تعداد...

دو خوابه / طبقه سوم

#تهران_تولید دارو #کد_فایل_3455 تاریخ:1401/03/16 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 80 تعداد اتاق 2 طبقه 3 کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 تع...

بازرگان یک خوابه / طبقه اول

املاک شهرک ولیعصر شمالی Real Estate خ بازرگان 👈رجایی👉 بین میلان پنجم و هفتم پلاک 72 دپارتمان املاک دُرسان #تهران_ابتدای بازرگان #کد_فایل_4...

بازرگان یک خوابه / طبقه اول

#تهران_بازرگان #کد_فایل_4501 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 46 تعداد اتاق 1 طبقه 1✅ کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 تعداد کل واحدها 8 سال...

تختی یک خوابه / طبقه چهارم

#تهران_تختی #کد_فایل_4617 تاریخ:1401/03/20 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 53 تعداد اتاق 1 طبقه 4❌ کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 تعداد ک...

دو خوابه / طبقه اول

#تهران_بهداشت #کد_فایل_3993 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 76 تعداد اتاق 2 طبقه 1✅ کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 تعداد کل واحدها 8 سال...

بلوار الغدیر جنوبی دو خوابه

#تهران_بلوار الغدیر جنوبی #کد_فایل_2390 #شناسه_فایل_1200 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 120 تعداد اتاق 2✅ سال ساخت 1398 مشخصه ملک : فول امکانات✅...

دو خوابه / طبقه پنجم

#تهران_تولیددارو #کد_فایل_4301 تاریخ:1401/03/02 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 100 تعداد اتاق 2 طبقه 5✅ کل طبقات ساختمان 5 تکواحدی✅ سال ساخت 1397...

بازرگان یک خوابه / طبقه دوم

#تهران_ابتدای بازرگان #کد_فایل_3887 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 54 تعداد اتاق 1 طبقه 2✅ کل طبقات ساختمان 4 تکواحدی ✅ سال ساخت 1385 موقعیت...

خیابان حیدری جنوبی دو خوابه / طبقه اول

#تهران_حیدری جنوبی #کد_فایل_4014 تاریخ:1401/03/05 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 104 تعداد اتاق 2 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 2...

خیابان سپیده سپیده جنوبی نرسیده به یاران دو خوابه / طبقه سوم

#تهران_سپیده جنوبی نرسیده ب یاران #کد_فایل_3205 #شناسه_فایل_6534 تاریخ:1401/02/31 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 65 تعداد اتاق 2 طبقه 3✅ کل طبقات...

آقاباباییان دو خوابه / طبقه چهارم

#تهران_آقاباباییان #کد_فایل_4269 تاریخ:1401/02/27 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 68 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 ت...

خیابان حیدری حیدری شمالی دو خوابه / طبقه سوم

#تهران_حیدری شمالی #کد_فایل_4022 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 67 تعداد اتاق 2 طبقه 3✅ تکواحدی✅ سال ساخت 1390 موقعیت ملک : جنوبی نمای ساختمان...

خیابان جلالی جلالی شمالی یک خوابه / طبقه اول

#کد_فایل_2278 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 60 تعداد اتاق 1 طبقه 1✅ کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 تعداد کل واحدها 4 سال ساخت 1385 موقع...

خانم گلنار
خانم گلنار
آگهی فروش 39
آگهی اجاره0

آژانس دپارتمان املاک دورسان

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره

-->