آگهی های خازنی فر

خیابان نبوت طبقه سوم
سه خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه سوم

طبقه دوم،دارای پارکینگ،کوچه 12متری

توحید 11
خازنی فر
خازنی فر
آگهی فروش 7
آگهی اجاره0

آژانس خازنی فر

بیرجند

تقاطع اول توحید ، ۲۰متری میرزاکوچکخان غربی املاک خازنی فر

آگهی های فروش

آگهی های اجاره