آگهی های توسن

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۱۳ سال ساخت ۷۸ متر طبقه دوم ۲ خواب سند ششدانگ ملکی سرافرازان آسانسور قیمت ۶۲۴ میلیون پارکینگ، انباری، کف...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۹ سال ساخت ۱۱۰ متر طبقه دوم ۲ خواب سند ششدانگ پیروزی قیمت ۸۰۰ میلیون انباری، کف سرامیک، کابینت ام دی ا...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۱۳ سال ساخت ۷۳ متر ۲ خواب طبقه چهارم سند ششدانگ ملکی اقبال لاهوری آسانسور قیمت ۶۱۰ میلیون پارکینگ،...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان ۱۱ سال ساخت ۸۳ متر طبقه سوم ۲ خواب سند ششدانگ ملکی میرکی قیمت ۸۰۰ میلیون پارکینگ، انباری،کف سرامیک، کابین...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان ۱۸ سال ساخت ۷۷ متر طبقه سوم ۲ خواب سند ششدانگ ملکی هنرستان قیمت ۶۳۰ میلیون پارکینگ، انباری،کف سرامیک، کا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان ۶ سال ساخت ۹۶ متر طبقه سوم ۲ خواب سند ششدانگ ملکی سرافرازان آسانسور قیمت ۸۰۰ میلیون پارکینگ، انباری،تر...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۹ سال ساخت ۷۰ متر طبقه اول ۲ خواب سند ششدانگ ملکی فکوری قیمت ۶۳۰ میلیون پارکینگ، انباری، کف سرامیک، کابی...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۱۵ سال ساخت ۱۱۵ متر طبقه دوم ۲ خواب سند ششدانگ آرمان قیمت ۸۰۰ میلیون پارکینگ، کف سرامیک، کابینت ام دی ا...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۱۱ سال ساخت ۸۴ متر طبقه چهارم ۲ خواب سند ششدانگ ملکی سرافرازان قیمت ۶۲۰ میلیون پارکینگ، انباری، کف سرام...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۲ سال ساخت ۷۵ متر طبقه اول ۲ خواب سند ششدانگ رضوی آسانسور قیمت ۸۰۵ میلیون پارکینگ، انباری، کف سرامی...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۱۴ سال ساخت ۷۰ متر طبقه دوم ۲ خواب سند ششدانگ ملکی هاشمیه قیمت ۸۱۵ میلیون پارکینگ، کف سرامیک، کابینت ام...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۱۹ سال ساخت ۸۴ متر طبقه دوم ۲ خواب سند ششدانگ آستانه زکریا قیمت ۷۱۰ میلیون پارکینگ، انباری، کف سرامیک،...

دو خوابه

فروش آپارتمان سال ساخت ۹۸ ۸۷ متر ۲ خواب سند ششدانگ بهارستان قیمت ۸۲۰ میلیون پارکینگ، انباری، کف سرامیک، کابینت ام دی اف...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان سال ساخت ۸۶ ۹۳متر ۲ خواب طبقه سوم سند ششدانگ ویلا قیمت ۶۱۰ میلیون پارکینگ، انباری، کف سرامیک، کابینت...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان سال ساخت ۸۳ ۱۰۴ متر ۳ خواب طبقه سوم سند ششدانگ آستانه رضوی قیمت ۸۳۲ میلیون پارکینگ، انباری، تراس، کف...

یاسر سپندار
یاسر سپندار
آگهی فروش 1124
آگهی اجاره58

آژانس توسن

مشهد

مشهد بلوار پیروزی پیروزی 20 بین علیزاده 6و8

آگهی های فروش

آگهی های اجاره