آگهی های ایمان

طالقانی غربی یک خوابه / طبقه سوم

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:18693 نوع ملک:آپارتمان قیمت: مشخصات عرصه: مشخصات زیر بنا:طبقه سوم-زیربنا 75متر- 1خوابه -س...

طالقانی غربی سه خوابه

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:18686 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 5.5میلیون تومان قیمت کل 934.9999میلیون تومان...

طالقانی غربی سه خوابه / طبقه پنجم

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:18688 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت کل 1.7میلیارد تومان مشخصات عرصه:کاربری مسکونی مشخصات زیر...

مشاهده جزئیات ملک زمین بجنورد امام خمینی ...شماره ملک:18697 نوع ملک:زمین قیمت: مشخصات عرصه:450متر-کاربری تجاری.مسکونی مشخصات زیر بنا: وضعیت:فر...

طالقانی غربی طبقه زیر همکف

مشاهده جزئیات ملک مغازه بجنورد طالقانی غر...شماره ملک:18696 نوع ملک:مغازه قیمت:قیمت کل 500میلیون تومان مشخصات عرصه: مشخصات زیر بنا:طبقه زیرزمین...

مشاهده جزئیات ملک ویلایی بجنورد کمربندی م...شماره ملک:18695 نوع ملک:ویلایی قیمت:قیمت کل 500میلیون تومان مشخصات عرصه:150متر مشخصات زیر بنا: وضع...

سه خوابه / طبقه پنجم

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد کمربندی...شماره ملک:18677 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت کل کارشناسی مشخصات عرصه:280متر-طول بر 10 مشخصات زیر بنا:...

دو خوابه / طبقه اول

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:18683 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 5.7میلیون تومان قیمت کل 570میلیون تومان مشخصا...

طالقانی غربی دو خوابه / طبقه دوم

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:18670 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 5.8هزار تومان قیمت کل 590میلیون تومان مشخصات...

طالقانی شرقی دو خوابه / طبقه اول

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:18664 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 5.1میلیون تومان قیمت کل 500میلیون تومان مشخصا...

دو خوابه / طبقه اول

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد گلستان ...شماره ملک:18661 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 3میلیون تومان قیمت کل 300میلیون تومان مشخصات...

سه خوابه / طبقه اول

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد امام خم...شماره ملک:18660 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 4.8هزار تومان قیمت کل 576میلیون تومان مشخصات...

دو خوابه / طبقه سوم

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد خ چمران...شماره ملک:18658 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 5هزار تومان قیمت کل 572میلیون تومان مشخصات عر...

طالقانی غربی سه خوابه / طبقه دوم

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:15587 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 4.4میلیون تومان قیمت کل 870میلیون تومان مشخصا...

طالقانی غربی سه خوابه / طبقه دوم

مشاهده جزئیات ملک آپارتمان بجنورد طالقانی...شماره ملک:18649 نوع ملک:آپارتمان قیمت:قیمت هر متر مربع 5میلیون تومان قیمت کل 700میلیون تومان مشخصات...

امیرمعظم وحید
امیرمعظم وحید
آگهی فروش 317
آگهی اجاره221

آژانس ایمان

بجنورد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره