آگهی های املاک یکتا

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز پنج شمالی دو خوابه

سلام فاز پنج شمالی طبقه دوم ۸۵متر دوخواب موقعیت عالی بلوک ۱۰ طبقه تحویل تا سه ماه آینده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه چهارم

برجهای نمونه آرشام فاز ۵s طبقه چهارم ضامن کلید بلوک ساکن دار ۸۵متر دوخواب

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز 5s دو خوابه / طبقه دوم

با عرض سلام فاز 5s شهرک مدیران ۸۵متر دوخواب طبقه دوم جنوبی عرصه تسویه کامل دید و ویو مثل طبقه سیزدهم تحویل تا سه ماه آینده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز پنج شمالی دو خوابه

سلام فاز پنج شمالی طبقه دوم ۸۵متر دوخواب موقعیت عالی بلوک ۱۰ طبقه تحویل تا سه ماه آینده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز پنج مدیران دو خوابه / طبقه دوازدهم

فاز پنج مدیران طبقه دوازدهم جنوبی ضامن کلید ۸۵متر دوخواب عرصه تسویه دید و ویو استثنایی برازنده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
شهرک مدیران دو خوابه

با عرض سلام فاز 5s شهرک مدیران ۸۵متر دوخواب طبقه دوم جنوبی عرصه تسویه کامل دید و ویو مثل طبقه سیزدهم تحویل تا سه ماه آینده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز پنج مدیران دو خوابه / طبقه دوازدهم

فاز پنج مدیران طبقه دوازدهم جنوبی ضامن کلید ۸۵متر دوخواب عرصه تسویه دید و ویو استثنایی برازنده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز پنج شمالی دو خوابه / طبقه دوم

سلام فاز پنج شمالی طبقه دوم ۸۵متر دوخواب موقعیت عالی بلوک ۱۰ طبقه تحویل تا سه ماه آینده

آپارتمان 85 متری در فاز 9 پردیس

آگهی جدید
پردیس بلوار شهید صیاد شیرازی ورودی دوم فاز ۹ (جدید) دو خوابه / طبقه دوازدهم

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز پنج مدیران دو خوابه / طبقه دوازدهم

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

فاز پنج شمالی طبقه دوم ۸۵متر دوخواب موقعیت عالی بلوک ۱۰ طبقه تحویل تا سه ماه آینده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوازدهم

فاز پنج مدیران طبقه دوازدهم جنوبی ضامن کلید ۸۵متر دوخواب عرصه تسویه دید و ویو استثنایی برازنده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز 5s دو خوابه / طبقه دوم

با عرض سلام فاز 5s شهرک مدیران ۸۵متر دوخواب طبقه دوم جنوبی عرصه تسویه کامل دید و ویو مثل طبقه سیزدهم تحویل تا سه ماه آینده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
مدیران دو خوابه / طبقه دوازدهم

فاز پنج مدیران طبقه دوازدهم جنوبی ضامن کلید ۸۵متر دوخواب عرصه تسویه دید و ویو استثنایی برازنده

آپارتمان 85 متری در فاز ۵ پردیس

آگهی جدید
فاز پنج شمالی دو خوابه / طبقه دوم

سلام فاز پنج شمالی طبقه دوم ۸۵متر دوخواب موقعیت عالی بلوک ۱۰ طبقه تحویل تا سه ماه آینده

میثم یکتا
میثم یکتا
آگهی فروش 7
آگهی اجاره0
آقای برازنده
آقای برازنده
آگهی فروش 121
آگهی اجاره0
آقای مرتضی خدادادی
آقای مرتضی خدادادی
آگهی فروش 1
آگهی اجاره0

آژانس املاک یکتا

پردیس

آگهی های فروش

آگهی های اجاره