آگهی های املاک کلبه مجلل

پاسداران ۱۸متری چمران دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:73 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران.۱۸متری چمران 🔴متراژ:۷۹ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۶میلیون 🔴کل قیمت:۱میلی...

باغ 2400 متری در سنگستان همدان

آگهی جدید

🏡کد:25028 🔮باغ فروشی:سنگستان 🔮متراژ:۲۴۰۰ 🔮قیمت هر متر:۲میلیون 🔮قیمت کل: ۴میلیارد و۸۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دیوارکشی شده،دارای ساختمان ،استخر...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:67 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰میلی...

پاسداران دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:66 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۶میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیاردو...

خانه 110 متری در منوچهری همدان

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه همکف

🏡کد:203 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۱۰ 🔵زیربنا:۱۰۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۵متر ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۶...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:64 🔴آپارتمان فروشی:میرزاده عشقی 🔴متراژ:۱۰۷ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۸میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۹۲۶میل...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:63 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۲۱ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۵میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۸۱۵میلیون...

چهارراه عباس ابا د یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:62 🔴آپارتمان فروشی:چهارراه عباس ابا د 🔴متراژ:۸۴ 🔴سال ساخت:۸۲ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۱...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:61 🔴آپارتمان فروشی:بلواررجایی 🔴متراژ:۸۳ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۹۱۳میلیون 🔴وام:...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:60 🔴آپارتمان فروشی:میرزاده عشقی 🔴متراژ:۴۵ 🔴سال ساخت:۸۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۳میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۶۰۷میل...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:58 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۳۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۲۲میلیون 🔴کل قیمت:۲میلیاردو۸۶۰میلیون 🔴وا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:64 🔴آپارتمان فروشی:میرزاده عشقی 🔴متراژ:۱۰۷ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۸میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۹۲۶میل...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:63 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۲۱ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۵میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۸۱۵میلیون...

چهارراه عباس اباد یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:62 🔴آپارتمان فروشی:چهارراه عباس ابا د 🔴متراژ:۸۴ 🔴سال ساخت:۸۲ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۱...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:61 🔴آپارتمان فروشی:بلواررجایی 🔴متراژ:۸۳ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۹۱۳میلیون 🔴وام:...

حبیب برق زدگان
حبیب برق زدگان
آگهی فروش 3586
آگهی اجاره853
محمد
محمد
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس املاک کلبه مجلل

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره