آگهی های املاک کلبه مجلل

سه خوابه

کد:5154 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۷۸ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱_۵ 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۶۰۰ 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5153 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۹۰۰میلیون 🔴وا...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5149 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۵۸۲میلیون 🔴وام: 🔴ا...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد:5146 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲۴ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۵میلیون و۹۰۰ 🔴کل قیمت:۷۰۸میلیون 🔴و...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5144 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۵۸۵میلیون 🔴وام: 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5143 🔴آپارتمان فروشی:باغ ایرانی 🔴متراژ:۷۸ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۶۰۰ 🔴کل قیمت:۵۹۲میلیون 🔴و...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:5142 🔴آپارتمان فروشی:بعثت 🔴متراژ:۱۳۰ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۷ 🔴چند واحد:۱۴ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۲میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۵۶۰ 🔴وام:...

چهار خوابه

کد:1107 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:فلکه مدرس بلوار آزادگان 🔵متراژ:۱۸۵ 🔵زیربنا:هر طبقه ۱۲۰متر 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:۲ 🔵برملک: 🔵متراژکوچه:۸متری 🔵ارتفاع:...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:5155 🔴آپارتمان فروشی:شهرک الوند 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۶میلیون و ۸۰۰ 🔴کل قیمت:۵۱۰میلیون...

سه خوابه

کد:1106 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:پل فرهنگیان 🔵متراژ:۲۰۰ 🔵زیربنا:۳۶۰ 🔵چندطبقه:۳ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۱۵ 🔵متراژکوچه: 🔵ارتفاع: 🔵قابل سکونت:هس...

سه خوابه / طبقه ششم

کد:5152 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۶۴ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۱ 🔴طبقه:۶ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۱۴۸ 🔴وا...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد:5150 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۹۴ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۱ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۷میلیون و۲۰۰ 🔴کل قیمت:۶۷۶میلیون 🔴وا...

یک خوابه / طبقه سوم

کد:5148 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۵۸ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۵۸۰میلیون 🔴وام: 🔴امکا...

دو خوابه

کد:1105 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: سبدبافان 🔵متراژ:۱۳۴ 🔵زیربنا: 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۹.۵ 🔵متراژکوچه: 🔵ارتفاع:۵.۵ 🔵قابل سکونت:هست...

دو خوابه

کد:1104 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: زمانی 🔵متراژ:۳۴۰ 🔵زیربنا:۱۴۰ 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۹.۵ 🔵متراژکوچه: 🔵ارتفاع:۷.۵ 🔵قابل سکونت:هست...

حبیب برق زدگان
حبیب برق زدگان
آگهی فروش 3021
آگهی اجاره615
محمد
محمد
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس املاک کلبه مجلل

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره