آگهی های املاک کلبه مجلل

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:128 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:٨٢ 🔴سال ساخت:٩٢ 🔴چندخواب:٢ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:١١ 🔴طبقه:٢ 🔴متری:۶میلیون ٥۰۰ 🔴کل قیمت:٥٣۶ میلیون 🔴وا...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:159 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۶۴ 🔴سال ساخت:۸۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱ 🔴امکانات:فول 🔴توضیحات:همراه بایک سوئیت درهمکف

کوچه عارف.کوچه پیله ور دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:142 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۸۴ 🔴سال ساخت:قبل۷۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۴میلیون 🔴کل قیمت:۳۳۶میلیون 🔴وام: 🔴...

پاسداران دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:138 🔴آپارتمان فروشی:پاسدارن 🔴متراژ:۹۵ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۵۷۰میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:136 🔴آپارتمان فروشی:شکریه 🔴متراژ:۷۶ 🔴سال ساخت:۸۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۶میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۵۰۰میلیون...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:135 🔴آپارتمان فروشی:خواجه رشید 🔴متراژ:۶۱ 🔴سال ساخت:۷۹ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۶میلیون و ۷۰۰هزار 🔴کل قیمت:۴۰۸میلی...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:134 🔴آپارتمان فروشی:صدف 🔴متراژ:۸۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۶میلیون و ۲۰۰هزار 🔴کل قیمت:۴۹۶میلیون 🔴و...

پاسداران دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:131 🔴آپارتمان فروشی:پاسدارن 🔴متراژ:۸۷ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۶۱۰میلیون 🔴وام:۴۵...

پاسداران دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:130 🔴آپارتمان فروشی:پاسدارن 🔴متراژ:۸۶ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۶۰۰میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:129 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۱۵ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۷میلیون ۴۰۰هزار 🔴کل قیمت:۸٥۰میلیون 🔴...

شهرک مدرس سه خوابه / طبقه دوم
جولان دو خوابه / طبقه دوم
خیابان حق گویان حق گویان دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:164 🔴آپارتمان فروشی:پردیس 🔴متراژ:۷۷ 🔴سال ساخت:۸۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۲ 🔴امکانات:فول 🔴توضیحات:وام دارد

حبیب برق زدگان
حبیب برق زدگان
آگهی فروش 2783
آگهی اجاره570
محمد
محمد
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس املاک کلبه مجلل

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره