دو خوابه / طبقه دوم

کد:666 🔴آپارتمان فروشی:زمانی ابوذر 🔴متراژ:105 🔴متری:7میلیون و 500 🔴قیمت کل:785میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:98...

🏡کد:740 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:175 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون 🔵قیمت کل:1میلیاردو40میلیون 🔵چندطبقه:3 🔵چند واحد:8 🔵سال ساخت:85 🔵امکا...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:729 🔴آپارتمان فروشی:امام زاده عبدالله 🔴متراژ:67 🔴متری:6میلیون و 500هزار 🔴قیمت کل:436 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:...

خیابان جعفرطیار

🏡کد:732 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جعفرطیار 🔵متراژ:194 🔵زیربنا: 🔵متری:4میلیون و 300هزار 🔵قیمت کل:850میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت: 🔵امکان...

🏡کد:733 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:81 🔵زیربنا: 🔵متری:5میلیون و300هزار 🔵قیمت کل:430میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت:92 🔵امکان...

🏡کد:738 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:175 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون 🔵قیمت کل:1میلیارد و40میلیون 🔵چندطبقه:1 🔵چند واحد:1 🔵سال ساخت:70 🔵امک...

🏡کد:1221 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:سعیدیه 🔵متراژ:120 🔵زیربنا: 🔵متری:10میلیون و800هزار 🔵قیمت کل:1میلیاردو300میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵امکانات:فول معمولی 🔵...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:757 🔴آپارتمان فروشی:شریعتی 🔴متراژ:103 🔴متری:7میلیون و100هزار 🔴قیمت کل:731میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:94 🔴...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:758 🔴آپارتمان فروشی:هنرستان 🔴متراژ:66 🔴متری:4میلیون و 900هزار 🔴قیمت کل:325میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:75...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:760 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:83 🔴متری:6میلیون و 900هزار 🔴قیمت کل:580میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:86 🔴...

🏡کد:1224 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:باغ ایرانی 🔵متراژ:160 🔵زیربنا:160 🔵متری:7 🔵قیمت کل:1میلیاردو106 میلیون 🔵چندطبقه: 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت: 🔵امکانا...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:761 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:150 🔴متری:7میلیون و 500هزار 🔴قیمت کل:1میلیاردو125میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:7 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:2 🔴سال س...

دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه اول

🏡کد:742 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:124 🔴متری:6میلیون و300هزار 🔴قیمت کل:781 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:98 🔴امکانات...

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:743 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:124 🔴متری:7میلیون و 500هزار 🔴قیمت کل:930میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:98 🔴...

حبیب برق زدگان
حبیب برق زدگان
آگهی فروش 2535
آگهی اجاره510

آژانس املاک کلبه مجلل

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره