آگهی های املاک چهارسو

سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 150 متر، تهران، بلوار میرداماد، تبریزیان 11٫450 میلیارد متری 76٫330 میلیون کد آگهی: 2046116

نفت سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 220 متر، تهران، بلوار میرداماد، نفت 28 میلیارد متری 127٫270 میلیون کد آگهی: 2045062

فروش آپارتمان 210 متر، تهران، بلوار میرداماد، تبریزیان 25 میلیارد متری 119٫050 میلیون کد آگهی: 2045060

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 149 متر، تهران، بلوار میرداماد، همایون 11٫900 میلیارد متری 79٫870 میلیون کد آگهی: 2048768

نفت سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 148 متر، تهران، بلوار میرداماد، نفت 13٫700 میلیارد متری 92٫570 میلیون کد آگهی: 2048769

نفت سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 107 متر، تهران، بلوار میرداماد، نفت 6 میلیارد متری 56٫070 میلیون کد آگهی: 2048771

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 139 متر، تهران، بلوار میرداماد، اطلسی 13٫200 میلیارد متری 94٫960 میلیون کد آگهی: 2048773

سه خوابه

فروش آپارتمان 212 متر، تهران، بلوار میرداماد، نیل 25٫350 میلیارد متری 119٫580 میلیون کد آگهی: 2048767

کازرون دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 83 متر، تهران، بلوار میرداماد، کازرون 5٫950 میلیارد متری 71٫690 میلیون کد آگهی: 2044191

نفت چهار خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 214 متر، تهران، بلوار میرداماد، نفت 26٫600 میلیارد متری 124٫300 میلیون کد آگهی: 2046133

سه خوابه

فروش آپارتمان 167 متر، تهران، بلوار میرداماد، نیلوفر 16٫500 میلیارد متری 98٫800 میلیون کد آگهی: 2048151

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 149 متر، تهران، بلوار میرداماد، همایون 11٫900 میلیارد متری 79٫870 میلیون کد آگهی: 2048768

نفت سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 148 متر، تهران، بلوار میرداماد، نفت 13٫700 میلیارد متری 92٫570 میلیون کد آگهی: 2048769

نفت دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 107 متر، تهران، بلوار میرداماد، نفت 6 میلیارد متری 56٫070 میلیون کد آگهی: 2048771

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 139 متر، تهران، بلوار میرداماد، اطلسی 13٫200 میلیارد متری 94٫960 میلیون کد آگهی: 2048773

اقای بردیا
اقای بردیا
آگهی فروش 403
آگهی اجاره1

آژانس املاک چهارسو

تهران

اندرزگو

آگهی های فروش

آگهی های اجاره