آگهی های املاک پلاک همدان

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_تایک_ونیم_میلیارد_سعیدیه 💰قیمت : 1,170,000,000 تومان 📐 متراژ : 90 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #سعیدیه 🌄موقعیت : جن...

ویژه
سه خوابه / طبقه سوم

🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_ونیم_تا2میلیارد_اعتمادیه 💰قیمت : 1,570,000,000 تومان 📐 متراژ : 157 متر 🌍 منطقه : #اعتمادیه 🌄موقعیت : شمالی شرقی 🛌تعداد ا...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_تایک_ونیم_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,378,000,000 تومان 📐 متراژ : 106 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موقعیت : جنو...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_تایک_ونیم_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,482,000,000 تومان 📐 متراژ : 11 متر 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موقعیت : شمالی 🛌تعداد اتاق : 2 ⭐️...

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

🏬#فروش_آپارتمان_بین800تا900میلیون_طالقانی 💰قیمت : 807,000,000 تومان 📐 متراژ : 85 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #طالقانی 🌄موقعیت : جنوبی 🛌...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_تایک_ونیم_میلیارد_شریعتی 💰قیمت : 1,180,000,000 تومان 📐 متراژ : 139 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #شریعتی 🌄موقعیت : ج...

ویژه

🏕#فروش_زمین_مهدیه 💰 قیمت : 4,680,000,000 تومان 📐مساحت : 312 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موقعیت : شمالی

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

🏬#فروش_آپارتمان_بین300تا400میلیون_بلوار_مدنی 💰قیمت : 360,000,000 تومان 📐 متراژ : 51 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #بلوار_مدنی 🌄موقعیت : شما...

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

🏬#فروش_آپارتمان_بین700تا800میلیون_بوعلی 💰قیمت : 795,000,000 تومان 📐 متراژ : 106 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #بوعلی 🌄موقعیت : شمالی 🛌تعد...

ویژه

فروش خانه 250 متری در پردیس همدان

4 هفته قبل

🏠#فروش_خانه_بیشتراز5میلیارد_پردیس 💰قیمت : 6,000,000,000 تومان 📐مساحت : 250 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #پردیس 🌄موقعیت : جنوبی

ویژه
دو خوابه / طبقه چهارم

🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_ونیم_تا2میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,593,000,000 تومان 📐 متراژ : 118 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موقعیت : شمالی...

ویژه

فروش خانه 200 متری در شکریه همدان

4 هفته قبل
چهار خوابه

🏠#فروش_خانه_بین4تا4ونیم_میلیارد_شکریه 💰قیمت : 4,500,000,000 تومان 📐مساحت : 200 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #شکریه 🌄موقعیت : شمالی 🛌تعداد ات...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش_آپارتمان_بین600تا700میلیون_18_متری_شکریه 💰قیمت : 610,000,000 تومان 📐 متراژ : 76 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #18_متری_شکریه 🌄موقعیت...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

🏬#فروش_آپارتمان_بین800تا900میلیون_شکریه 💰قیمت : 900,000,000 تومان 📐 متراژ : 100 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #شکریه 🌄موقعیت : جنوبی 🛌تعد...

ویژه
دو خوابه

🏠#فروش_خانه_بیشتراز5میلیارد_شریعتی 💰قیمت : 7,000,000,000 تومان 📐مساحت : 160 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #شریعتی 🛌تعداد اتاق : 2

حسن کرمی
حسن کرمی
آگهی فروش 385
آگهی اجاره96

آژانس املاک پلاک همدان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره