آگهی های املاک نوین

طبقه اول

🏠فـــــــــــروش🏠فرعی خیابان مهراور، ۹۷متر، فول امکانات، طبقه اول؛ ۸سال ساخت 💸قیمـــت: متری ۴۶امضا

یک خوابه / طبقه سوم

🏠فــــــــروش🏠 فرعی خیابان نهم✓۶۴متر(۱خواب) ✓طبقه سوم✓دارای اسانسور ❌بدون پارکینگ❌ ✓نورگیرعالی✓بازسازی شده 💰قیمـــت: ۲/۱۵٠/٠٠٠/٠٠٠

امامت طبقه اول

🏠فــــــــروش🏠 ✓محدوده ی امامت ✓۵۵متر ✓طبقه اول(دوواحدی) ✓دارای آسانسور انباری ❌بدون پارکینگ❌ ✓۱۵سال ساخت 💰قیمــــت: ۲/۱۵٠/٠٠٠/٠...

طبقه چهارم

🏠فـــــــروش🏠 ✓فرعی خیابان محصل ✓۵٠متر ✓طبقه چهارم(تکواحد) ✓دارای انباری بالکن ❌بدون پارکینگ آسانسور❌ ✓۱۷سال ساخت 💰قیمـــت: ۱/۵۵...

امامت دو خوابه / طبقه اول

🏠فــــــــروش🏠 ✓محدوده ی امامت ✓۸۸متر(دوخواب) ✓طبقه اول(تکواحد) ✓دارای انباری بالکن ❌بدون پارکینگ❌ ✓۲٠سال ساخت 💰قیمــــت: ۳/۱۶٠...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏠فــــــروش🏠 ✓فرعی خیابان هفتم ✓۱۷۵متر(سه خواب) ✓طبقه پنجم(تکواحد) ✓فول امکانات ✓دوپارکینگ ✓۵سال ساخت 💰قیمـــــت: ۹/۷۵٠/٠٠٠/٠٠٠

امامت دو خوابه / طبقه سوم

🏠فــــــــروش🏠 ✓محدوده ی امامت ✓۶٠متر(دوخواب) ✓طبقه سوم(تکواحد) ✓دارای انباری بالکن ❌بدون پارکینگ اسانسور❌ ✓۱۷سال ساخت 💰قیمــــ...

مسیل جاجرود دو خوابه / طبقه دوم

🏠فــــــــروش🏠 ✓محدوده ی مسیل جاجرود ✓۷۵متر(دوخواب) ✓طبقه دوم(دوواحدی) ✓دارای پارکینگ انباری بالکن ❌بدون اسانسور❌ ✓۲٠سال ساخت 💰قی...

امامت دو خوابه / طبقه اول

🏠فــــــــروش🏠 ✓محدوده ی امامت ✓۷۳متر(دوخواب) ✓طبقه اول(دوواحدی) ✓دارای اسانسور انباری ❌بدون پارکینگ❌ ✓۱٠ساله ❌قیمــــت: ۲/۹۵٠/٠٠...

امامت طبقه اول

🏠فـــــــــروش🏠 ✓محدوده ی امامـــــــت ✓۵۵متر ✓طبقه اول(تکواحد) ✓دارای انباری ❌بدون پارکینگ ❌ ✓۱۹سال ساخت 💰قیمــــت: ۲/۱٠٠/٠٠٠/٠٠...

طبقه سوم

🏠فـــــــــروش🏠 ✓فرعی خیابان محصل ✓۴۲متر ✓طبقه سوم(تکواحد) ✓دارای اسانسور بالکن ❌بدون پارکینگ❌ ✓۲سال ساخت 💰قیمـــــت: ۱/۷۷٠/٠٠٠/٠...

فلکه اطلاعات دو خوابه / طبقه اول

🏠فــــــــــروش🏠 ✓محدوده ی فلکه اطلاعات ✓۱۱٠متر(دوخواب) ✓طبقه اول(تکواحد) ✓دارای انباری بالکن ❌بدون پارکینگ❌ ✓۲۲سال ساخت 💰قیمــــ...

دو خوابه / طبقه اول

🏠فــــــــــروش🏠 ✓فرعی خیابان نهم ✓۸٠متر(دوخواب) ✓طبقه اول(تکواحد) ✓دارای انباری بالکن ❌بدون پارکینگ❌ ✓۱۳سال ساخت 💰قیمــــت: ۳/۲٠...

دو خوابه / طبقه اول

🏠فـــــــــروش🏠 ✓فرعی خیابان ششم ✓۸۵متر(دوخواب) ✓طبقه اول(تکواحد) ✓دارای اسانسور انباری ❌بدون پارکینگ❌ ✓۱۶سال ساخت 💰قیمــــت: ۳/۸...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠فــــــــــروش🏠 ✓فرعی خیابان هشتم ✓۸۳متر(۲خواب) ✓طبقه چهارم(دوواحدی) ✓دارای اسانسور انباری بالکن ❌بدون پارکینگ❌ ✓۱۵ساله 💰قیمــــ...

توکلی
توکلی
آگهی فروش 181
آگهی اجاره60
مهندس سزاوار
مهندس سزاوار
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس املاک نوین

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره