آگهی های املاک مهستان شعبه 2

اکازیون
بلوار مدنی - کوچه کوشش سه خوابه / طبقه چهارم
اکازیون
12متری سنگ شیر -کوچه میرزایی دو خوابه / طبقه سوم
اکازیون
گلزار خیابان گلزار - پشت نیروی انتظامی - دو خوابه / طبقه دوم
اکازیون
خیابان تختی- پایین تر از شهرداری دو خوابه / طبقه دوم
اکازیون
گلزار خیابان گلزار - کوچه شیوا - سه خوابه

هر طبقه 150 متر 2و نیم طبقه

اکازیون
بلوار مدنی - 18 متری یوسف سه خوابه / طبقه دوم
اکازیون
آرام شرقی طبقه چهارم
اکازیون
12 متری سنگ شیر - کوچه نسترن طبقه سوم
اکازیون
میدان صدف-جنب شیرینی زیتون دو خوابه / طبقه چهارم
اکازیون
بلوار خرمرودی - خیابان نظام یک خوابه / طبقه سوم
اکازیون
ابتدای محمدیه - کوچه پوریای ولی سه خوابه
اکازیون
میدان پیشاهنگی- روبروی مسجد شهید غیبی دو خوابه / طبقه اول

اجاق گاز صفحه ای

اکازیون
شهید زمانی- 12 متری پیر افراز - سه خوابه / طبقه چهارم
اکازیون
پردیس - پشت پارک ترافیک - 18 متری نبوت دو خوابه / طبقه پنجم
ویژه
بلوار رنجبران - 18 متری کارگر شرقی سه خوابه / طبقه اول
مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 20
آگهی اجاره4
فعلی
فعلی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
جواهری
جواهری
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس املاک مهستان شعبه 2

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره