آگهی های املاک ملل پرند

دفتر کار 30 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب

فروش تجاری کوزو 5 30 متری رهن مستاجر بر خیابان بابایی

آپارتمان 62 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب یک خوابه

فروش کوزو 5 یکخواب ٦٢متری طبقات فول امکانات 45میلیون رهن مستاجر

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه هشتم

فروش کوزو5 دوخواب٧٨متری فول امکانات طبقه8 با دوتا اسانسور نفر بر و باربر

آپارتمان 84 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه ششم

فروش فاز5جنوب پروژه کوک خدمات دوخواب ٨٤ متری طبقه 6 باپارکینگ

آپارتمان 84 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
جمهوری خیابان آل عمران دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان 84 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه چهارم

فروش فاز5جنوب پروژه کوک خدمات دوخواب ٨٤ متری طبقه 4 باپارکینگ

فروش زمین تجاری فاز٥ پرند ٣٠ متری شرایط عمرانی با ٣٠درصد پرداخت الباقی اقساط٤٨ماهه

آپارتمان 70 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
دو خوابه

فاز٥ ارکوپات دوخواب فول امکانات طبقات ٤٥رهن مستاجر قیمت تماس

آپارتمان 72 متری در فاز 6 پرند

آگهی جدید

فروش کیسون زون١٠ دوخواب ١٠٣٠٠واریز طبقات قیمت تماس

آپارتمان 80 متری در فاز 6 پرند

آگهی جدید

فاز٦ پروژه فرا بتن ٨٠متری فول امکانات طبقات رهن مستاجر

آپارتمان 77 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
دو خوابه

فاز5شمال پروژه مپسا دوخواب ٧٧متری خام کلید تحویل سه طبقه ی دو واحدی

آقای عبدی
آقای عبدی
آگهی فروش 11
آگهی اجاره0

آژانس املاک ملل پرند

پرند

آگهی های فروش

آگهی های اجاره