آگهی های املاک طالقان

جوستان داخل بافت ۲۵۰متر با جواز ۱۵۰متری قیمت ۱۳۰۰

زمین مسکونی 330 متری در هرنج طالقان

آگهی جدید

هرنج داخل بافت ۲ بر ۳۳۰ متر سند ۶دانگ قیمت متری ۱۰

آپارتمان 110 متری در کولج طالقان

آگهی جدید

◀️: آپارتمان کولج نوساز ۱۱۰متر قیمت ۳۱۵۰

زمین مسکونی 460 متری در کولج طالقان

آگهی جدید

◀️ کولج داخل بافت ۴۶۰متر با جواز ۳۰۰متر در سه طبقه سند تک برگ قیمت متری ۸۵۰۰

ویلا 550 متری در کولج طالقان

آگهی جدید

◀️ ویلا کولج ۵۵۰متر زمین ۹۰متر بنا سند ۶دانگ قیمت ۶۵۰۰

زمین مسکونی 460 متری در کولج طالقان

آگهی جدید

◀️: کولج داخل بافت ۴۶۰متر با ۳۰۰متر دستور نقشه ۶دانگ قیمت ۴

باغ 1500 متری در کش طالقان

آگهی جدید

روستایی به قدمت تاریخ کش باغی به مساحت ۱۵۰۰متر ۸۰متر بنا جواز ساخت مجدد سه بر بر جاده دارای انشعابات ۳ونیم میلیارد معاوضه با ماشین...

شهرک داخل بافت سه بر ۶۵۰متر سند تک برگ ۳دانگ قیمت ۴۵۰۰

ویلا 3100 متری در شهرک طالقان طالقان

آگهی جدید

شهرک نزدیک شاهرود ۳۱۰۰متر زمین و ۱۷۰متر ویلا سند ۶دانگ قیمت ۳۳میلیارد

جوستان داخل بافت ۲۵۰متر با جواز ۱۵۰متری قیمت ۱۳۰۰

زمین مسکونی 1400 متری در نویز طالقان

آگهی جدید

نویز ۱۴۰۰متر زمین ۶دانگ قیمت ۵۰۰میلیون

حسنجون داخل بافت ۱۰۰۰متر سند ۶دانگ قیمت ۶

ویلا 1170 متری در کولج طالقان

آگهی جدید

کولج ویلا ۱۱۷۰متر زمین ۱۳۰متر بنا سند ۶دانگ قیمت ۱۶میلیارد

زمین زراعی 5000 متری در نویز طالقان

آگهی جدید

نویز ۵۰۰۰متر سند تک برگ ۶دانگ فنس کشی ۳۰دقیقه حق آب قیمت متری ۱

زمین مسکونی 850 متری در جزن طالقان

آگهی جدید

جزن داخل بافت ۸۵۰متر متری ۸

احمد گرشاسبی
احمد گرشاسبی
آگهی فروش 329
آگهی اجاره8

آژانس املاک طالقان

طالقان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره