آگهی های املاک شهسواری

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه دوازدهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۱۲ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه هشتم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۸ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود ل...

آپارتمان 84 متری در فاز 1 پرند

آگهی جدید
طبقه دوم

فروش واحد در شهر جدید پرند فاز یک از ۳طبقه طبقه وسط با پارکینگ و انباری سند آزاد ۸۴متری با امکانات کامل تخلیه به روز 19192

آپارتمان 90 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب سه خوابه / طبقه نهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۹۰متر۳خواب طبقه۹ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود لمسی...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه پنجم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۵ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود ل...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه نهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۹ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود ل...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه نهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۹ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود ل...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه دهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۱۰ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه دهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۱۰ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه دوازدهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۱۲ موقعیت بلوک عالی نیمه فول دارای امکان...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه سیزدهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۱۳ بلوک ۷۱ فول امکانات شامل هود لمسی.گاز...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه هفتم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۷ موقعیت بلوک عالی شرکتی دارای امکانات ک...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه نهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۹ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود ل...

خانه 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه دوازدهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۱۲ موقعیت بلوک عالی فول امکانات شامل هود...

آپارتمان 78 متری در فاز 5 پرند

آگهی جدید
شهرک آفتاب دو خوابه / طبقه دهم

واحد فروشی در شهر جدید پرند جهت سرمایه گذاری وسکونت فاز۵ .شهرک آفتاب برج های کوزو پنج ۷۸متری ۲خواب طبقه۱۰ بلوک ۷۰.تخلیه بروز فول امکانات شامل هو...

آقای شهسواری
آقای شهسواری
آگهی فروش 136
آگهی اجاره0

آژانس املاک شهسواری

پرند

آگهی های فروش

آگهی های اجاره