دو خوابه

کد۵۶_۱۵۲۵ 🌍نور.اهودشت 🍃۲۴۰مترزمین 🍃۱۴۰متربنا+نماسنگ 🍃نیم پیلوت۲خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃ویوجنگلی 🍃انشعابات وصل 🍃محوطه سازی 💰۱۳۰م پیش البا...

دو خوابه

کد۳۰_۱۵۲۴ 🌍چمستان.جاده دریا 🍃۲۵۰مترزمین 🍃۱۰۰متربنا 🍃فلت۲خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۱۰۰م پیش الباقی اقساط بدون بهره

سه خوابه

کد۳۰_۱۵۲۳ 🌍نور.چمستان 🍃۲۵۰مترزمین 🍃۲۲۰متربنا+نما سنگ 🍃دوبلکس۳خواب مستر 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 🍃سندششدانگ 🚗معاوضه با خو...

دو خوابه

کد۳۳_۱۵۲۲ 🌍نور.چمستان 🍃۲۴۰مترزمین 🍃۱۰۰متربنا+نما سنگ 🍃فلت۲خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🚗معاوضه با خودرو 💰۹۵م پیش البا...

سه خوابه

کد۳۰_۱۵۲۱ 🌍نور.چمستان 🍃۲۷۰مترزمین 🍃۲۰۰متربنا 🍃دوبلکس۳خواب مستر 🍃سندششدانگ 🍃محوطه سازی 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۲۰۰م پیش الباقی اقساط ب...

پشت پارک جنگلی نور دو خوابه

کد۱۶_۱۵۲۰ 🌍چمستان. پشت پارک جنگلی نور 🍃۲۴۰مترزمین 🍃۱۲۵متربنا 🍃نیم پیلوت۲خواب 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 🚗معاوضه با خودرو 💰۱۰۰م...

کد۳۳_۱۵۱۹ 🌍نور.چمستان 🍃۲۵۰مترزمین 🍃۱۶۰متربنا 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃محوطه سازی 🍃انشعابات وصل 🍃مبله کامل 💰۱۸۰م پیش الباقی اقساط بد...

دو خوابه

کد۳۰_۱۵۱۸ 🌍چمستان.آهودشت 🍃۲۷۰مترزمین 🍃۱۱۰متربنا 🍃فلت۲خواب مستر 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۱۵۰م پیش الباقی اقساط بدون بهره

چهار خوابه

کد۲۱_۱۵۱۷ 🌍نور.چمستان 🍃۲۴۰مترزمین 🍃۲۰۰متربنا 🍃دوبلکس۴خواب مستر 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 🍃محوطه سازی 💰۲۰۰م پیش الباقی اقس...

دو خوابه

کد۳۰_۱۵۱۶ 🌍نور.چمستان 🍃۲۳۰مترزمین 🍃۹۵متربنا+نماسنگ 🍃فلت۲خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 💰۱۰۰م پیش الباقی اقساط بدون بهره

سه خوابه

کد۲۸_۱۵۱۵ 🌍نور.چمستان 🍃۲۵۰مترزمین 🍃۱۴۰متربنا 🍃نیم پیلوت۳خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃محوطه سازی 🚗معاوضه با خودرو 💰۱۵۰م پیش الباقی...

سه خوابه

کد۳۳_۱۵۱۳ 🌍نور.اهودشت 🍃۲۵۰مترزمین 🍃۱۳۰متربنا+نمارومی 🍃نیم پیلوت۳خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃سندششدانگ 💰۱۲۰م پیش الباقی اقساط بدون...

سه خوابه

کد۳۰_۱۵۱۲ 🌍نور.روبروی دریاچه الیمالات 🍃۲۲۰مترزمین 🍃۱۴۰متربنا 🍃دوبلکس۳خواب مستر 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 🍃محوط...

دو خوابه

کد۳۰_۱۵۱۱ 🌍نور.چمستان 🍃۲۶۰مترزمین 🍃۹۰متربنا 🍃فلت۲خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۹۰م پیش الباقی اقساط بدون بهر...

سه خوابه

کد۲۸_۱۵۱۰ 🌍چمستان.بهدشت 🍃۴۷۰مترزمین 🍃۱۶۰متربنا 🍃دوبلکس۳خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃محوطه سازی 🍃ویوجنگلی 🍃سندششدانگ 💰۱۷۰م پیش ال...

سامان رنجبر
سامان رنجبر
آگهی فروش 375
آگهی اجاره0

آژانس املاک سهند

ساری

آگهی های فروش

آگهی های اجاره