آگهی های املاک سایه گستر

بلواربعثت پایین سه خوابه

کد آگهــی 1775 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک خانه کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه بلواربعثت پایین زیر بنـا390 متـراژ200 تعـداد طبقات3 تعد...

بعثت بالا دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهــی1782 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه دبلواربعثت بالا زیر بنـا0 متـراژ113 تعـداد طبقات8...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهــی 1783 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه بلواربعثت پایین زیر بنـا130 متـراژ130 تعـداد طبق...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهــی 1784 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه ذشکریه زیر بنـا75 متـراژ75 تعـداد طبقات3 تعداد...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهــی1776 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه شکریه زیر بنـا116 متـراژ116 تعـداد طبقات4 تعداد...

بوعلی بالا دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهــی 1780 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه بوعلی بالا زیر بنـا100 متـراژ100 تعـداد طبقات3...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهــی 1781 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه طالقانی زیر بنـا100 متـراژ100 تعـداد طبقات6 تعد...

کد آگهــی 1778 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک مغازه کاربـری مــلک تجاری منــطـــقه میدان جهاد زیر بنـا 20 متـراژ 20 سـنــــد تک برگی قیمت...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهــی 1741 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه استادان زیر بنـا 154 متـراژ 154 تعـداد طب...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهــی 1759 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه خیابان شریعتی زیر بنـا 180 متـراژ 180 تعـ...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهــی 1757 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه بلوار فاطمیه زیر بنـا 110 متـراژ 110 تعـد...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

کد آگهــی 1756 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک خانه کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه پاسداران زیر بنـا 80 متـراژ 80 تعـداد طبقات 1 ت...

سعیدیه بالا سه خوابه / طبقه اول

کد آگهــی 1739 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه سعیدیه بالا زیر بنـا 150 متـراژ 150 تعـدا...

سه خوابه

کد آگهــی 1740 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک خانه کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه شهرک بهشتی زیر بنـا 233 متـراژ 200 تعـداد طبقات...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهــی 1738 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه پردیس زیر بنـا 92 متـراژ 92 تعـداد طبقات...

جیحون کوهی
جیحون کوهی
آگهی فروش 134
آگهی اجاره10
باباپیری
باباپیری
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس املاک سایه گستر

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره