آگهی های املاک سایه گستر

کد آگهــی 2889 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک خانه کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه شهرک بهشتی زیر بنـا 195 متـراژ 160 قیمت هر متر (ت...

کد آگهــی 2909 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه بلواربعثت پایین زیر بنـا 83 متـراژ 83 قیم...

کد آگهــی 2928 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه بلوارخرمرودی زیر بنـا 120 متـراژ 120 قیمت...

سعیدیه پایین

کد آگهــی 2929 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه سعیدیه پائین زیر بنـا 163 متـراژ 163 قیمت...

اعتمادیه شرقی

کد آگهــی 2930 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه اعتمادیه شرقی زیر بنـا 88 قیمت هر متر (توما...

کد آگهــی 2931 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه خیابان شریعتی زیر بنـا 135 قیمت هر متر (توم...

کد آگهــی 2933 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه طالقانی زیر بنـا 95 قیمت هر متر (تومان) 9,...

کد آگهــی 2919 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه کاشانی زیر بنـا 153 قیمت هر متر (تومان) 7,...

کد آگهــی 2921 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه طالقانی زیر بنـا 52 قیمت هر متر (تومان) 10...

کد آگهــی 2922 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه پاستور زیر بنـا 97 قیمت هر متر (تومان) 10,...

کد آگهــی 2913 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک خانه کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه کاشانی زیر بنـا 200 متـراژ 200 قیمت هر متر (تومان...

کد آگهــی 2905 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه شکریه زیر بنـا 90 قیمت هر متر (تومان) 15,0...

بلوار مصیب مجیدی

کد آگهــی 2898 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه بلوارمجیدی زیر بنـا 150 متـراژ 150 قیمت ه...

سعیدیه پایین

کد آگهــی 2904 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه سعیدیه پائین زیر بنـا 50 متـراژ 50 قیمت ه...

کد آگهــی 2901 نــوع آگهــی فــــروش نــوع مـــلک خانه کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه میرزاده عشقی پایین زیر بنـا 260 متـراژ 260 قیمت ه...

جیحون کوهی
جیحون کوهی
آگهی فروش 227
آگهی اجاره62
باباپیری
باباپیری
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
اقای حاجیلویی
اقای حاجیلویی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس املاک سایه گستر

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره