18 متری فجر طبقه سوم

کد: A1000/162 ‌ ?منطقه: استادان ۱۸متری فجر Ⓜ️ متراژ: ۱۰۰ ♻️ مشخصات: ۴طبقه ، ۱۲ واحد ، طبقه سوم، ساخت ۱۳۸۶ ♻️ امکانات: دو بر + پارکینگ بدون...

کوچه پیکانی سه خوابه / طبقه سوم

?املاک راد 724? #فروش_آپارتمان ✅ کد: A1130/64 ‌ ?منطقه: بلوار بعثت کوچه حسن پیکانی Ⓜ️ متراژ: ۱۵۱ ♻️ مشخصات: تک واحدی، ۷ طبقه، ۷ واحد، طبقه...

طبقه پنجم

کد: A1680/162 ‌ ?منطقه: سعیدیه بالا Ⓜ️ متراژ: ۱۴۰ ♻️ مشخصات: ۵طبقه ، ۵ واحد ، طبقه پنجم، ساخت ۱۳۹۸، جنوبی-شمالی ♻️ امکانات: تکواحدی، دو ب...

پشت جهان نما طبقه هفتم

کد: A1220/161 ‌ ?منطقه: رکنی پشت جهان نما Ⓜ️ متراژ: ۱۲۲ ♻️ مشخصات: ۷طبقه ، ۲۱ واحد ، طبقه هفتم، ساخت ۱۳۹۷، جنوبی ♻️ امکانات: پارکینگ بد...

بلوار مصیب مجیدی طبقه دوم

کد: A1200/160 ‌ ?منطقه: میدان بیمه بلوار مصیب مجیدی Ⓜ️ متراژ: ۹۶ ♻️ مشخصات: ۴طبقه ، ۴ واحد ، طبقه دوم، ساخت ۱۳۹۷، جنوبی ♻️ امکانات: فول...

ذوالفقار طبقه چهارم

کد: A1035/159 ‌ ?منطقه: کوچمشکی - ذوالفقار Ⓜ️ متراژ: ۱۱۵ ♻️ مشخصات: ۵طبقه ، ۱۰ واحد ، طبقه چهار، ساخت ۱۳۹۳، جنوبی ♻️ امکانات: فول امکانات...

طبقه اول

?املاک راد 724? #فروش_آپارتمان ✅ کد: A1368/158 ‌ ?منطقه: بلوار رنجبران Ⓜ️ متراژ: ۱۶۱ ♻️ مشخصات: ۶طبقه ، ۶ واحد ، طبقه یک تا شش، ساخت ۱۳۹۹،...

خیابان آرام شرقی طبقه اول

کد: A300/157 ‌ ?منطقه: آرام شرقی Ⓜ️ متراژ: ۵۵ ♻️ مشخصات: ۵ طبقه ، ۱۳ واحد ، طبقه اول، ساخت ۸۸ ، جنوبی ، سه بر ♻️ امکانات: پارکینگ اختصاصی...

سه خوابه / طبقه دوم

کد: A1100/127 ‌ ?منطقه: اعتمادیه غربی Ⓜ️ متراژ: ۱۲۸ ♻️ مشخصات: تک واحدی، ۶ طبقه، ۶ واحد، طبقه دوم، ۳ خواب، جنوبی-شمالی، ساخت ۹۸ ♻️ امکانات...

کوچه دلیران سه خوابه

کد: A1980/126 ‌ ?منطقه: بیمه - کوچمشکی - دلیران Ⓜ️ متراژ: ۱۸۰ ♻️ مشخصات: ۶ طبقه، ۱۲ واحد، تمام طبقات، ۳ خواب، جنوبی، ساخت ۹۸ ♻️ امکانات: ان...

بلوار مصیب مجیدی سه خوابه / طبقه دوم

?املاک راد 724? #فروش_آپارتمان ✅ کد: A2300/125 ‌ ?منطقه: بیمه - بلوار مصیب مجیدی Ⓜ️ متراژ: ۱۶۵ ♻️ مشخصات: تک واحدی، ۷ طبقه، ۷واحد، طبقه دوم...

به سمت زیرگذر بعثت سه خوابه / طبقه دوم

?املاک راد 724? #فروش_آپارتمان ✅ کد: A1100/61 ‌ ?منطقه: رکنی قدیم به طرف زیرگذر بعثت Ⓜ️ متراژ: ۱۲۵ ♻️ مشخصات: تک واحدی، ۵ طبقه، ۵ واحد، طبق...

خیابان آرام شرقی طبقه اول

کد: A300/157 ‌ ?منطقه: آرام شرقی Ⓜ️ متراژ: ۵۵ ♻️ مشخصات: ۵ طبقه ، ۱۳ واحد ، طبقه اول، ساخت ۸۸ ، جنوبی ، سه بر ♻️ امکانات: پارکینگ اختصاصی...

کوچه حکیم طبقه دوم

#فروش_آپارتمان ✅ کد: A525/156 ‌ ?منطقه: استادان محوطه حکیم Ⓜ️ متراژ: ۷۵ ♻️ مشخصات: ۴طبقه ، طبقه دوم ، ساخت ۸۰ ، جنوبی ?️ قیمت: ۵۲۵ میلیون...

سعیدیه پایین چهار خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان منطقه: سعیدیه پایین متراژ: ۲۶۰ مشخصات: تک واحدی، ۷طبقه، ۸ واحد، طبقه چهارم، ۴خواب، نوساز ♻️ امکانات: آسانسور، دو عدد تراس، دو ع...

املاک راد
املاک راد
آگهی فروش 199
آگهی اجاره94

آژانس املاک راد

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره