آگهی های املاک دی

سه خوابه / طبقه سوم

⭐⭐ مشاور املاک دی ⭐⭐ ⭐ همکاری با ما پایان معامله نیست آغاز یک همکاریست⭐ *********************** 165 متر ------------ ✔️ ج...

شهید بهشتی طبقه سوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,140,000,000 تومان متراژ : 73 متر تعداد اتاق : 1 سال ساخت : 1388 وضعیت در اجاره طبقه : 3 تعدادواحد8 آدرس :ب...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش واحد مسکونی ۱۴۳ متر جهانشهر طبقه دوم .لابی،سالن ورزش،سرایداری،۵طبقه ۱۰ واحد،۳خواب متری ۴۵ تومان

طالقانی جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,300,000,000 تومان متراژ : 74 متر تعداد اتاق : 2 تعداد واحد12 سال ساخت : 1380 طبقه : 4 وضعیت مستاجر آدرس :بلوار ط...

کارخانه قند دو خوابه / طبقه ششم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,100,000,000 تومان متراژ : 70 متر تعداد اتاق : 2 سال ساخت : 1390 طبقه : 6 تعداد واحد24 وضعیت اجاره آدرس : شه...

طالقانی جنوبی یک خوابه / طبقه اول

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 800,000,000 تومان متراژ : 56 متر تعداد اتاق : 1 تعداد واحد 12 طبقه : 1 وضعیت تخلیه آدرس خیابان قیام

طالقانی جنوبی یک خوابه / طبقه اول

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 750,000,000 تومان متراژ : 58.5 متر تعداد اتاق : 1 وضعیت مالک ساکن طبقه : 1 تعدادواحد8 آدرس : طالقانی جنوبی

طالقانی جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 828,000,000 تومان متراژ : 69 متر تعداد اتاق : 2 سال ساخت : 1381 وضعیت تخلیه تعداد واحد 4 طبقه : 4 آد...

دو خوابه / طبقه سوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 880,000,000 تومان متراژ : 70 متر تعداد اتاق : 2 تعداد واحد 10 طبقه : 3 وضعیت مالک ساکن آدرس :مصباح

طالقانی جنوبی دو خوابه / طبقه سوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,070,000,000 تومان متراژ : 63 متر تعداد اتاق : 2 تعداد واحد12 سال ساخت : 1382 وضعیت مالک ساکن امکانات فول...

یک خوابه / طبقه دوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 885,000,000 تومان متراژ : 59 متر تعداد اتاق : 1 تعدادواحد8 سال ساخت : 1382 طبقه : 2 وضعیت مالک ساکن آدرس : ه...

طالقانی شمالی دو خوابه / طبقه سوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,190,000,000 تومان متراژ : 70 متر تعداد اتاق : 2 وضعیت در اجاره سال ساخت : 1380 تعداد واحد11 طبقه : 3 آدرس :ط...

دو خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 730,000,000 تومان متراژ : 62 متر تعداد اتاق : 2 سال ساخت : 1385 تعداد واحد 8 طبقه : 4 وضعیت مستاجر دارد آد...

هفت تیر دو خوابه / طبقه سوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,050,000,000 تومان متراژ : 73 متر تعداد اتاق : 2 سال ساخت : 1384 طبقه : 3 تعدادواحد 6 آدرس : هفت تیر 16متری وضعی...

خیابان قیام دو خوابه / طبقه اول

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 900,000,000 تومان متراژ : 58.5متر تعداد اتاق : 2 تعدادواحد4 سال ساخت : 1392 وضعیت تخلیه نوع سند : قطعی طبقه : 1...

عسکری
عسکری
آگهی فروش 60
آگهی اجاره3
حسین رنجبر
حسین رنجبر
آگهی فروش 3
آگهی اجاره0
بهراد زارعی
بهراد زارعی
آگهی فروش 2
آگهی اجاره0

آژانس املاک دی

کرج

آگهی های فروش

آگهی های اجاره