سه خوابه / طبقه سوم

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت195مترسه خواب(7طبقه6واحد) فروش طبقه سوم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:اعیان ◼️زمان تحویل:99/1/30 💰قی...

سه خوابه

🏬اپارتمان دوبلکس پیش فروش: ◼️مساحت320مترسه خواب(6طبقه5واحد) فروش طبقه پنج و شیش به صورت دوبلکس 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری(کابینت و پ...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت150مترسه خواب(5طبقه5واحد) فروش طبقه پنجم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️زمان تحویل:99/9/30 💰قیم...

خیابان گل سه خوابه / طبقه اول

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت180مترسه خواب(4طبقه4واحد) فروش طبقه اول و دوم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️زمان تحویل:98/9/30...

دو خوابه

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت100متردو خواب(5طبقه15واحد) فروش تمام طبقات 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️زمان تحویل:99/12/30 💰...

خیابان شهاب نیا سه خوابه / طبقه سوم

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت142مترسه خواب(3طبقه 3واحد)فروش طبقه سوم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:اعیان ◼️سال ساخت:صفر 💰قیمت:متر...

شهاب نیا دو خوابه / طبقه سوم

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت120متردو خواب(5طبقه 5واحد)فروش طبقه سوم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:اعیان ◼️سال ساخت:صفر 💰قیمت:متر...

گله محله سه خوابه / طبقه چهارم

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت130متر سه خواب(5طبقه 5واحد)فروش طبقه چهارم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک.دارای40میلیون وام فرسوده...

سه خوابه

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت 130متر3خواب(6طبقه 6واحد)فروش طبقه سوم ،چهارم ،شیش 🔷امکانات:کف سرامیک آسانسور پارکینگ انباری در صورت توافق پکیج رادیاتو...

دو خوابه / طبقه اول

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت107متردو خواب(5طبقه 9واحد)فروش طبقه اول 🔷امکانات:کف سرامیک کابینتmdf اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️سال ساخت:83 💰قیم...

یک خوابه / طبقه اول

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت68متر1خواب(3طبقه 3واحد)فروش طبقه اول 🔷امکانات:کف سرامیک کابینت فلزی پارکینگ انباری 📌📌تازه نقاشی شده ◼️سند:ملک و اعیان .دا...

سه خوابه

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت 185متر3خواب(8طبقه 8واحد)فروش تمام طبقات 🔷امکانات:کف سرامیک آسانسور پارکینگ انباری در صورت توافق پکیج رادیاتور کابینت ش...

جنب امام زاده قاسم سه خوابه

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت130متر3خواب(3طبقه3واحد) 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️زمان تحویل:98/12/10 💰قیمت: متری7 میلیون...

دو خوابه

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت90و100متر دو خواب (6طبقه6واحد)فروش طبقه اول سوم چهارم پنجم و شیش 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:اعیان...

سه خوابه

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت95 و140متر دو خواب و3خواب(5طبقه14واحد)فروش تمام طبقات.طبقه پنجم دارای 40متر پنت هوس 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ ان...

احمد خانلر زاده
احمد خانلر زاده
آگهی فروش 284
آگهی اجاره79

آژانس املاک خانلر زاده

بابل

آگهی های فروش

آگهی های اجاره