آگهی های املاک خانلر زاده

دو خوابه

🏢مسکن خانلرزاده🏠: 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 93 متر 2 خواب ( 5طبقه 10واحد)فروش طبقه اول دوم سوم 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت ت...

دو خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 66متر دو خواب( 3 طبقه 6 واحد)فروش طبقه سوم بدون آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کابینت mdf ◼️سند:...

دو خوابه / طبقه اول

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 93 متر دو خواب( 3 طبقه 6 واحد)فروش طبقه اول 🔷امکانات: کف موکت پارکینگ انباری کابینت mdf آشپزخانه او...

سه خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 115متر 3 خواب( 4 طبقه 4 واحد)فروش طبقه چهارم بدون آسانسور 🔷امکانات: کف کامل سرامیک پارکینگ انباری کا...

⬅️املاک خانلرزاده 🏬مغازه :فروشی: ◼️مساحت 50 متر به اضافه 26 متر بالکن 🔷امکانات: فول نوساز صفر آب برق گاز شیشه سکوریت ◼️سند: اعیان 💰قیمت...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏢مسکن خانلرزاده🏠: 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 100متر 2 خواب ( 5طبقه 15واحد)فروش طبقه پنجم 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق ط...

کوی معلم دو خوابه

🏢مسکن خانلرزاده🏠: 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 115متر 2 خواب 155متر 3خواب ( 5طبقه 5واحد)فروش طبقه اول و سوم موجود می باشد 🔷امکانات:...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏢مسکن خانلرزاده🏠: 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 107متر 2 خواب ( 5طبقه 10واحد)فروش طبقه چهارم 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق...

دو خوابه

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 102 متر 2 خواب( 5طبقه 9 واحد)فروش طبقه اول دوم سوم چهارم 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق طرفین...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏢مسکن خانلرزاده🏠: 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 130 متر 3 خواب( 6طبقه 6 واحد)فروش طبقه پنجم 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق طرفین...

دو خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 142 متر 3 خواب( 3 طبقه 3 واحد)فروش طبقه سوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق طرفین ک...

سه خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 115 متر 3 خواب( 4 طبقه 4واحد)فروش طبقه چهارم بدون آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کابینت فلزی بسیار...

دو خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 82/5 متر دو خواب( 3 طبقه 6 واحد)فروش طبقه سوم بدون آسانسور 🔷امکانات: کامل بازسازی شده بسیار شیک پارک...

احمد خانلر زاده
احمد خانلر زاده
آگهی فروش 559
آگهی اجاره132

آژانس املاک خانلر زاده

بابل

آگهی های فروش

آگهی های اجاره