آگهی های املاک بنایی

مرزداران شرقی اطاعتی شمالی دو خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی 100 متر دو خوابه طبقه اول دارای انباری و پارکینگ و بالکن بدون آسانسور 21 سال ساخت بازسازی شده قیمت : متری 85 میلیون توم...

مرزداران شرقی بلوار آریافر سه خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی بلوار آریافر (دانش) 250 متر سه خوابه طبقه اول دارای بالکن و انباری و پارکینگ و آسانسور 5 سال ساخت قیمت : متری 50 میلیون تومان (...

مرزداران غربی خیابان بهار دو خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران غربی خ بهار 85 متر دو خوابه طبقه سوم دارای انباری و پارکینگ و بالکن و آسانسور نو ساز قیمت : متری 58/800 میلیون تومان ( 5 میلیارد توما...

مرزداران شرقی خیابان نسیبه دو خوابه / طبقه دوم

#فروش مرزداران شرقی خ نسیبه 78 متر دو خوابه طبقه دوم دارای انباری و پارکینگ و بالکن و آسانسور 7 سال ساخت قیمت : متری 51 میلیون تومان ( 3/978 میلیارد...

مرزداران شرقی سه خوابه

#فروش مرزداران شرقی خ گلستان 158 متر سه خوابه طبقات مختلف دارای انباری و پارکینگ و بالکن و آسانسور نو ساز قیمت : متری 55 میلیون تومان ( 8/690 میلیار...

مرزداران شرقی سرسبز جنوبی سه خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ سرسبز جنوبی 171 متر سه خوابه طبقات اول تا چهارم دارای انباری و پارکینگ و آسانسور و بالکن نو ساز قیمت : متری 62 میلیون تومان (...

مرزداران شرقی سرسبز جنوبی سه خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ سرسبز جنوبی 192 متر سه خوابه طبقات اول تا پنجم دارای انباری و پارکینگ و آسانسور و بالکن نو ساز قیمت : متری 62 میلیون تومان ( 1...

مرزداران غربی خیابان ابراهیمی طبقه نهم

#فروش اداری مرزداران غربی خ ابراهیمی 140 متر فلت طبقه نهم دارای آسانسور بدون پارکینگ و انباری و بالکن دارای سند اداری 4 سال ساخت قیمت : متری 50 میلیو...

مرزداران غربی بلوار خرمرودی دو خوابه / طبقه دوم

#فروش مرزداران غربی بلوار خرم رودی 110 متر دو خوابه طبقه دوم دارای انباری و پارکینگ و آسانسور و بالکن یک سال ساخت قیمت : متری 45/400 میلیون تومان (...

مرزداران شرقی بلوار آریافر سه خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی بلوار آریافر (دانش) 168 متر سه خوابه طبقه اول دارای انباری و دو پارکینگ و آسانسور و بالکن نو ساز قیمت : متری 80 میلیون تومان ( 1...

مرزداران غربی شایق دو خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران غربی خ شایق 77 متر دو خوابه طبقه اول دارای انباری و پارکینگ بدون آسانسور و بالکن 11 سال ساخت قیمت : متری 40/200میلیون تومان ( 3/100 م...

مرزداران شرقی بلوار ایثار دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش مرزداران شرقی خ ایثار 95 متر دو خوابه طبقه پنجم دارای بالکن و انباری و پارکینگ و آسانسور نو ساز قیمت : متری 52 میلیون تومان ( 9/940 میلیارد تو...

سپهر سه خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ سپهر 178 متر سه خوابه طبقه اول دارای بالکن و انباری و پارکینگ و آسانسور 6 سال ساخت قیمت : متری 53 میلیون تومان ( 9/434 میلیارد...

مرزداران شرقی بلوار جانبازان سه خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران شرقی خ جانبازان 200 متر سه خوابه طبقه سوم دارای بالکن و انباری و پارکینگ و آسانسور 1 سال ساخت قیمت : متری 63 میلیون تومان ( 12/600 می...

مرزداران شرقی سرسبز جنوبی دو خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران شرقی خ سرسبز جنوبی 85 متر دو خوابه طبقه سوم دارای بالکن و انباری و پارکینگ بدون آسانسور 25 سال ساخت بازسازی شده قیمت : متری 37/600 می...

فرشید روحانی
فرشید روحانی
آگهی فروش 2256
آگهی اجاره2020

آژانس املاک بنایی

تهران

مرزداران سرسبز جنوبی پلاک 12 املاک بنایی

آگهی های فروش

آگهی های اجاره