آگهی های املاک بنایی

مرزداران غربی , حضرت ابوالفضل دو خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران غربی خ ابوالفضل 71 متر دو خوابه طبقه اول دارای دو پارکینک و انباری و بالکن بدون آسانسور 15 سال ساخت قیمت : متری 22 میلیون تومان ( 1/56...

مرزداران شرقی , اطاعتی جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی 169 متر دو خوابه طبقه پنجم دارای دو پارکینک و انباری و آسانسور و بالکن 1 سال ساخت قیمت : متری 25 میلیون تومان ( 4/225 می...

مرزداران شرقی , خیابان گلدیس سه خوابه

#فروش مرزداران شرقی خ گلدیس 94 متر سه خوابه طبقات مختلف دارای دو پارکینک و انباری و آسانسور و بالکن 3 سال ساخت قیمت : متری 30 میلیون تومان ( 2/820 می...

مرزداران شرقی , بلوار ایثار سه خوابه / طبقه ششم

#فروش مرزداران شرقی خ ایثار 175 متر سه خوابه طبقه ششم دارای دو پارکینگ و بالکن و آسانسور و انباری نو ساز قیمت : متری 25 میلیون تومان ( 4/375 میلیارد...

مرزداران شرقی , اطاعتی شمالی سه خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی شمالی 141 متر سه خوابه طبقه اول دارای دو پارکینگ و بالکن و آسانسور و انباری 1 سال ساخت قیمت : متری 23 میلیون تومان ( 3/2...

مرزداران شرقی سه خوابه / طبقه چهارم

#فروش مرزداران شرقی خ گلستان 150 متر سه خوابه طبقه چهارم دارای پارکینک و انباری و بالکن بدون آسانسور بازسازی شده قیمت : متری 14/600میلیون تومان ( 2/2...

مرزداران شرقی , بلوار آریافر دو خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران شرقی بلوار آریافر 85 متر دو خوابه طبقه سوم دارای پارکینک و انباری و آسانسور بدون بالکن 3 سال ساخت قیمت : متری 27 میلیون تومان ( 2/300...

مرزداران شرقی , فرشتگان دو خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران شرقی خ فرشتگان 100 متر دو خوابه طبقه سوم دارای پارکینک و انباری و آسانسور بدون بالکن 11 سال ساخت قیمت : متری 20 میلیون تومان ( 2 میلیا...

مرزداران شرقی , خیابان سپهر سه خوابه / طبقه دوم

#فروش مرزداران شرقی خ سپهر 164 متر سه خوابه طبقه دوم دارای پارکینک و انباری و آسانسور و بالکن نو ساز قیمت : متری 35 میلیون تومان ( 5/740 میلیارد توما...

مرزداران شرقی , بلوار ایثار دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش مرزداران شرقی بلوار ایثار 67 متر دو خوابه طبقه چهارم دارای پارکینک و انباری و آسانسور و بالکن 9 سال ساخت قیمت : متری 19/400 میلیون تومان ( 1/30...

مرزداران شرقی , اطاعتی جنوبی دو خوابه / طبقه دوم

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی جنوبی 110 متر دو خوابه طبقه دوم دارای پارکینک و انباری بدون آسانسور و بالکن بازسازی شده قیمت : متری 15 میلیون تومان ( 1/...

مرزداران شرقی , اطاعتی شمالی دو خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی 135 متر دو خوابه طبقه سوم دارای پارکینک و انباری و بالکن بدون آسانسور (دارای 67 متر قدرالسهم) بازسازی شده قیمت : متری 1...

مرزداران شرقی چهار خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ اختر خاوری 203 متر چهار خوابه طبقه اول دارای پارکینک و انباری و بالکن بدون آسانسور (دارای 93 متر قدرالسهم) 25 سال ساخت قیمت : م...

مرزداران شرقی , خیابان البرز دو خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ البرز 84 متر دو خوابه طبقه اول بدون پارکینک دارای انباری و آسانسور و بالکن 20 سال ساخت قیمت : متری 20 میلیون تومان ( 1/680 میلی...

مرزداران غربی , خیابان ابراهیمی سه خوابه / طبقه چهارم

#فروش مرزداران غربی خ ابراهیمی 170 متر سه خوابه طبقه چهارم دارای پارکینک و انباری بدون آسانسور و بالکن (دارای 80 متر قدرالسهم) 20 سال ساخت قیمت : متر...

فرشید روحانی
فرشید روحانی
آگهی فروش 607
آگهی اجاره540

آژانس املاک بنایی

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره