آگهی های املاک بنایی

مرزداران غربی , حضرت ابوالفضل سه خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران غربی خ ابوالفضل 198 متر سه خوابه طبقه سوم دارای پارکینگ و آسانسور و بالکن و انباری 15 سال ساخت قیمت: متری 21/200 میلیون تومان ( 4/200...

مرزداران غربی , ناهید دو خوابه / طبقه دوم

فروش مرزداران غربی خ ناهید 90 متر دو خوابه طبقه دوم دارای پارکینگ و بالکن و آسانسور بدون انباری 10 سال ساخت قیمت: متری 22/200 میلیون تومان ( 2 میلیا...

مرزداران غربی , کوی ارمکان دو خوابه / طبقه سوم

#فروش مرزداران غربی خ ارمکان 116 متر دو خوابه طبقه سوم دارای پارکینگ و انباری و بالکن و آسانسور نو ساز قیمت: متری 24 میلیون تومان ( 2/784 میلیارد تو...

مرزداران شرقی , اطاعتی جنوبی سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی جنوبی 169 متر سه خوابه طبقه پنجم دارای دو پارکینگ و انباری و بالکن و آسانسور نو ساز قیمت: متری 27 میلیون تومان ( 4/563...

مرزداران غربی , بلوار خرمرودی سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش مرزداران غربی خ ابراهیمی بلوار خرمرودی ۱۶۰ متر سه خوابه طبقه پنجم دارای دو پارکینگ و بالکن و آسانسور و انباری نو ساز قیمت : متری ۲۵ میلیون توم...

مرزداران شرقی , بلوار جانبازان سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش مرزداران شرقی بلوار جانبازان خ گلبرگ ۱۶۵ متر سه خوابه طبقه پنجم دارای دو پارکینگ و بالکن و آسانسور و انباری ۵ ساله قیمت : متری ۲۴ میلیون تومان...

مرزداران شرقی , اطاعتی جنوبی سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی جنوبی 169 متر سه خوابه طبقه پنجم دارای دو پارکینگ و انباری و آسانسور و بالکن نو ساز قیمت : متری 26 میلیون تومان ( 4/394...

مرزداران شرقی , بلوار جانبازان سه خوابه / طبقه چهارم

#فروش مرزداران شرقی خ جانبازان 164 متر سه خواب طبقه چهارم دارای دو پارکینگ و آسانسور و بالکن و انباری نوساز با متریال برند ، دارای دزدگیر و سیستم برق...

مرزداران شرقی , اطاعتی جنوبی سه خوابه / طبقه سوم

فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی جنوبی 163 متر سه خوابه طبقه سوم دارای دو پارکینگ و انباری و آسانسور و بالکن نو ساز قیمت: متری 28 میلیون تومان ( 4/564 م...

مرزداران شرقی , اطاعتی جنوبی دو خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران شرقی خ اطاعتی جنوبی 110 متر دو خوابه طبقه اول دارای پارکینگ و انباری و آسانسور و بالکن نوساز قیمت: متری 31 میلیون تومان ( 3/410 میلیا...

مرزداران غربی , خیابان لادن دو خوابه / طبقه دوم

#فروش مرزداران غربی خ لادن 53 متر دو خوابه طبقه دوم دارای پارکینگ و بالکن بدون آسانسور و انباری 18 سال ساخت قیمت : متری 17 میلیون تومان ( 901 میلیون...

مرزداران غربی , بلوار خرمرودی دو خوابه / طبقه اول

#فروش مرزداران غربی بلوار خرم رودی 92 متر دو خوابه طبقه اول دارای پارکینگ و انباری بدون بالکن و آسانسور بازسازی شده قیمت : متری 19/500 میلیون تومان (...

مرزداران شرقی , بلوار آریافر دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش مرزداران شرقی بلوار آریافر(دانش) 97 متر دو خوابه طبقه چهارم دارای پارکینگ و انباری و بالکن و آسانسور 4 سال ساخت قیمت : متری 24 میلیون تومان ( 2...

مرزداران شرقی , خیابان سپهر سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش مرزداران شرقی خ سپهر 185 متر سه خوابه طبقه پنجم دارای دو پارکینگ و آسانسور و انباری و بالکن نو ساز قیمت : متری 34 میلیون تومان ( 6/290 میلیارد...

مرزداران غربی , کوی ارمکان دو خوابه / طبقه ششم

#فروش مرزداران غربی خ ارمکان 102 متر دو خوابه طبقه ششم دارای پارکینگ و آسانسور و انباری بدون بالکن 3 سال ساخت قیمت : متری 23 میلیون تومان ( 2/346 میل...

فرشید روحانی
فرشید روحانی
آگهی فروش 1229
آگهی اجاره1025

آژانس املاک بنایی

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره