10
طبقه چهارم
3
دو خوابه / طبقه اول
6
طبقه سوم
8
دو خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
10
بلوار شهید فکوری خیابان شهید فکوری 13 طبقه پنجم
12
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر21 طبقه دوم
6
خیابان لاله 2 طبقه اول
10
بلوار ویلا خیابان ویلا12 طبقه سوم
7
بلوار صیاد شیرازی خیابان صیادشیرازی 25
ویلا دو خوابه
9
طبقه دوم
بلوارصارمی خیابان صارمی 38 دو خوابه
6
بلوار صیادشیرازی خیابان صیادشیرازی 42 دو خوابه / طبقه اول
9
بلوار صیادشیرازی خیابان صیادشیرازی 47 طبقه پنجم
حمید مجیدی
حمید مجیدی
آگهی فروش 204
آگهی اجاره106

آژانس املاک ایمان

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره