آگهی های املاک ایثار

شهرک محلاتی دو خوابه / طبقه دوم

#تهران_شهرک_لاله #شناسه_فایل_269 کد_فایل_1164 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 81 تعداد اتاق 2 طبقه 2 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 تعداد...

شهرک محلاتی دو خوابه / طبقه پنجم

#تهران_شهرک_لاله #شناسه_فایل_268 کد_فایل_1163 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 81 تعداد اتاق 2 طبقه 5 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 3 تعداد...

شهرک محلاتی دو خوابه / طبقه پنجم

#تهران_شهرک_محلاتی_مخابرات #شناسه_فایل_266 کد_فایل_1161 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 122 تعداد اتاق 2 طبقه 5 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طب...

شهرک محلاتی دو خوابه / طبقه پنجم

#تهران_شهرک_محلاتی_نور #شناسه_فایل_263 کد_فایل_1158 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 90 تعداد اتاق 2 طبقه 5 کل طبقات ساختمان 10 تعداد واحد در طبقه 3...

شهرک محلاتی سه خوابه / طبقه دوم

#تهران_شهرک_محلاتی_ایثار #شناسه_فایل_262 کد_فایل_1147 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 177 تعداد اتاق 3 طبقه 2 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه...

شهرک محلاتی سه خوابه / طبقه دوم

#تهران_شهرک_محلاتی_آزادگان #شناسه_فایل_261 کد_فایل_1146 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 186 تعداد اتاق 3 طبقه 2 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طب...

شهرک محلاتی سه خوابه / طبقه اول

#تهران_شهرک_محلاتی_ایثار #شناسه_فایل_260 کد_فایل_1145 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 177 تعداد اتاق 3 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه...

شهرک محلاتی دو خوابه / طبقه چهارم

#تهران_شهرک_محلاتی_نور #شناسه_فایل_272 کد_فایل_1174 تاریخ:1398/12/23 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 80 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 5 تعد...

دو خوابه / طبقه پنجم

#تهران_ازگل #شناسه_فایل_270 کد_فایل_1165 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 133 تعداد اتاق 2 طبقه 5 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 3 تعداد کل...

شهرک محلاتی سه خوابه

#تهران_شهرک_محلاتی_آزادگان #شناسه_فایل_267 کد_فایل_1162 #فروش_حیاط_دار متراژ زمین 650 متراژ بنا 160 تعداد اتاق 3 کل طبقات ساختمان 2 عمر بنا...

شهرک محلاتی دو خوابه / طبقه چهارم

#تهران_شهرک_محلاتی_مرحله_۵ #شناسه_فایل_265 کد_فایل_1160 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 102 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طب...

شهرک محلاتی سه خوابه / طبقه دوم

#تهران_شهرک_محلاتی_نور #شناسه_فایل_264 کد_فایل_1159 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 143 تعداد اتاق 3 طبقه 2 کل طبقات ساختمان 11 تعداد واحد در طبقه...

شهرک محلاتی دو خوابه

#تهران_شهرک_محلاتی_ایثار #شناسه_فایل_263 کد_فایل_1148 #فروش_حیاط_دار متراژ زمین 650 متراژ بنا 150 تعداد اتاق 2 کل طبقات ساختمان 2 عمر بنا 25...

سه خوابه / طبقه چهارم

#تهران_سوهانک #شناسه_فایل_255 کد_فایل_1014 تاریخ:1398/12/08 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 120 تعداد اتاق 3 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 11 تعداد واحد...

دو خوابه / طبقه سوم

#تهران_سوهانک #شناسه_فایل_254 کد_فایل_1013 تاریخ:1398/12/08 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 90 تعداد اتاق 2 طبقه 3 کل طبقات ساختمان 10 تعداد واحد...

رضا اشرفی
رضا اشرفی
آگهی فروش 330
آگهی اجاره433

آژانس املاک ایثار

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره