آگهی های املاک آرک

اکازیون
دو خوابه / طبقه هشتم

قیمت کل: 7,700,000,000 تومان قیمت هر متر: 55,000,000 تومان متراژ: 140 متر تعداد اتاق: 2 خوابه سن بنا: نوساز پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

اکازیون
سه خوابه / طبقه دوم

قیمت کل: 5,220,000,000 تومان قیمت هر متر: 36,000,000 تومان متراژ: 145 متر تعداد اتاق: 3 خوابه سن بنا: 6 سال پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

اکازیون
سه خوابه / طبقه اول

قیمت کل: 6,700,000,000 تومان قیمت هر متر: 36,000,000 تومان متراژ: 186 متر تعداد اتاق: 3 خوابه سن بنا: 14 سال بازسازی شده است پارکینگ انبار...

اکازیون
دو خوابه / طبقه سوم

قیمت کل: 3,920,000,000 تومان قیمت هر متر: 28,000,000 تومان متراژ: 140 متر تعداد اتاق: 2 خوابه سن بنا: نوساز پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

اکازیون
جهانتاب سه خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه پنجم

کد ملک: e94781 فروش آپارتمان مسکونی قیمت کل: 2,800,000,000 تومان قیمت هر متر: 25,000,000 تومان متراژ: 112 متر تعداد اتاق: 2 خوابه سن بنا: 14 س...

سه خوابه

کد ملک: e94780 فروش آپارتمان مسکونی قیمت کل: 4,191,000,000 تومان قیمت هر متر: 33,000,000 تومان متراژ: 127 متر تعداد اتاق: 3 خوابه سن بنا: 1 سا...

ویژه
یک خوابه / طبقه دوم

قیمت کل: 2,556,000,000 تومان قیمت هر متر: 36,000,000 تومان متراژ: 71 متر تعداد اتاق: 1 خوابه سن بنا: 6 سال پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک: م...

ویژه
دو خوابه / طبقه پنجم

قیمت کل: 3,896,100,000 تومان قیمت هر متر: 33,300,000 تومان متراژ: 117 متر تعداد اتاق: 2 خوابه سن بنا: نوساز پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

ویژه
سه خوابه / طبقه سوم

قیمت کل: 15,000,000,000 تومان قیمت هر متر: 50,000,000 تومان متراژ: 300 متر تعداد اتاق: 3 خوابه سن بنا: 2 سال پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

ویژه
سه خوابه / طبقه ششم

قیمت کل: 5,670,000,000 تومان قیمت هر متر: 35,000,000 تومان متراژ: 162 متر تعداد اتاق: 3 خوابه سن بنا: 2 سال پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

قیمت کل: 2,590,000,000 تومان قیمت هر متر: 35,000,000 تومان متراژ: 74 متر تعداد اتاق: 2 خوابه سن بنا: نوساز پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک: م...

ویژه
سه خوابه / طبقه پنجم

قیمت کل: 7,200,000,000 تومان قیمت هر متر: 40,000,000 تومان متراژ: 180 متر تعداد اتاق: 3 خوابه سن بنا: نوساز پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

قیمت کل: 4,200,000,000 تومان قیمت هر متر: 35,000,000 تومان متراژ: 120 متر تعداد اتاق: 2 خوابه سن بنا: نوساز پارکینگ انباری آسانسور مکان ملک:...

ویژه
سه خوابه / طبقه دوم
امیرمنصور رزازان
امیرمنصور رزازان
آگهی فروش 3
آگهی اجاره2
خانم طاهری
خانم طاهری
آگهی فروش 55
آگهی اجاره6
خانم کاظمی
خانم کاظمی
آگهی فروش 98
آگهی اجاره2
بهمن مقدم
بهمن مقدم
آگهی فروش 25
آگهی اجاره8
مهدی رجائی
مهدی رجائی
آگهی فروش 18
آگهی اجاره7
برزگر
برزگر
آگهی فروش 10
آگهی اجاره21
محمدمهدی زیدآبادی
محمدمهدی زیدآبادی
آگهی فروش 5
آگهی اجاره5
آرش تفرشی
آرش تفرشی
آگهی فروش 9
آگهی اجاره12
خانم آجیلی
خانم آجیلی
آگهی فروش 54
آگهی اجاره15

آژانس املاک آرک

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره