آگهی های آرین

کوچه امام حسین سه خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت:بلوار جمهوری ⚜️متراژ:۲۵۲متر ⚜️عمربنا:۱۳۹۸ ⚜️جهت بنا:دوکله ⚜️دوطبقه ⚜️پیلوت دو خواب همکف سه خواب ⚜️اس...

جنب پارک بزرگ شهر دو خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت:جنب پارک بزرگ شهر ⚜️متراژ: ۱۵۴متر ⚜️عمربنا:صفر ⚜️جهت بنا:شمالی ⚜️وضعیت سند:تک برگ ⚜️دوطبقه(زیرزمین نیمه...

چهار خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت: بلوار جمهوری ⚜️متراژ: ۲۰۰متر ⚜️زیربنا:۴۷۵متر ⚜️عمربنا:صفر ⚜️چهار خواب(یک خواب همکف،سه خواب دوبلکس) ⚜️جه...

کوچه توت فرنگی دو خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 🔱موقعیت:بلوار امام جعفر صادق 🔱متراژ:۱۹۵متر 🔱۴۰۰متر زیربنا 🔱عمربنا: ۱۳۹۷ 🔱سه نبش 🔱اسکلت بتنی 🔱دارای پروانه ساخت...

دو خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت:میدان مسکن ⚜️متراژ:۲۶۵متر ⚜️عمربنا:۱۳۷۵ ⚜️دوخواب ⚜️جهت بنا:شمالی ⚜️وضعیت سند:شش دانگ مالکی ⚜️دوطبقه...

کوچه شرق سه خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت:بلوار جمهوری ⚜️متراژ: ۱۸۳متر ⚜️زیربنا: ۴۰۵متر ⚜️عمربنا: صفر(کلید نخورده) ⚜️جهت ساختمان: شمالی ⚜️زیرزمین...

پشت دادگستری مدرس دو خوابه / طبقه ششم

🏛فروش مجتمع مهتاب🏛 ⚜️موقعیت:پشت دادگستری مدرس ⚜️متراژ: ۸۷ متر ⚜️عمربنا: ۱۳۹۲ ⚜️طبقه ششم ⚜️هر طبقه چهار واحد ⚜️دارای پارکینگ،آسانسور،...

منزل مسکونی سندششدانگ مالکی بر16 30سال ساخت قابل سکونت دوطرف کوچه درو

دو خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت: بلوار جمهوری ⚜️متراژ: ۲۰۰متر ⚜️عمربنا: ۱۳۹۵ ⚜️جهت بنا: شمالی ⚜️دو طبقه ⚜️۳۶۵متر زیر بنا ⚜️جریمه ها پ...

دو خوابه

❌فروش منزل مسکونی❌ ⚜️موقعیت: خیابان صحرا ⚜️متراژ: ۱۷۰متر ⚜️عمربنا: ۱۳۸۰ ⚜️جهت بنا: جنوبی ⚜️دوطبقه ⚜️دوخواب ⚜️وضعیت سند: قولنامه...

کوچه ۲۵صحرا سه خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت: خیابان صحرا،کوچه ۲۵ ⚜️متراژ:۱۸۵متر ⚜️عمربنا: ۱۳۹۲ ⚜️سه خواب ⚜️دو طبقه ⚜️جهت ساختمان: جنوبی ⚜️سند شش...

کوچه گلبرگ دو خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت:خیابان صحرا ⚜️متراژ:۱۶۰متر ⚜️عمربنا:۱۳۹۰ ⚜️جهت بنا:دونبش ⚜️دوطبقه ⚜️وضعیت سند:شش دانگ مالکی ⚜️دوخواب...

خانه 90 متری در اکرمیه یزد

آگهی جدید
یک خوابه

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت:اکرمیه ⚜️متراژ:۹۰متر ⚜️عمربنا:۱۳۹۵ ⚜️تک خواب ⚜️جهت بنا:جنوبی ⚜️جریمه ها پرداخت شده ⚜️سند شش دانگ...

عباس آباد دو خوابه

🏛فروش ویلا تنگ چنار🏛 ⚜️متراژ: ۲۰۰متر ⚜️۱۰۰متربنا

خانه 125 متری در اکرمیه یزد

آگهی جدید
خیابان ظفر شرقی یک خوابه / طبقه زیر همکف

🏛فروش منزل مسکونی🏛 ⚜️موقعیت: اکرمیه ⚜️متراژ: ۱۲۵متر ⚜️عمربنا: ۱۳۹۹ ⚜️جهت بنا: جنوبی ⚜️تک خواب ⚜️نیم طبقه تکمیل(طبقه بالا ۱/۵متر دور...

مجتبی قاسمیان
مجتبی قاسمیان
آگهی فروش 90
آگهی اجاره10
مرتضی قاسمیان
مرتضی قاسمیان
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
الهام قاسمی
الهام قاسمی
آگهی فروش 143
آگهی اجاره30

آژانس آرین

یزد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره